Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ 19.05.2023

                                        Pozvánka

                    na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v piatok dňa 19.05.2023 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie nájomnej zmluvy č. 1/2023

4. Schválenie údržby cesty na cintorín

5. Žiadosť na zaradenie výstavby pätiek do projektov obce

6. Rôzne

7. Prijatie uznesení

8. Záver

 

 

V Lukavici 16.05.2023

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality Pozvánka na zasadnutie OZ 19.05.2023