Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ 19.6.2023

                         Pozvánka 

                   na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v pondelok dňa 19.06.2023 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

Program:

1. Otvorenie

2. Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie výročnej správy a záverečného účtu

4. Schválenie dokumentov od HK

5. Rôzne (vatra)

6. Prijatie uznesení

7. Záver

 

 

V Lukavici 14.06.2023

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality Pozvánka na zasadnutie OZ 19.6.2023