V roku 1996 bolo v našej obci založené poľovnícke združenie „Urbanuvka“, ktoré má okolo 35 členov a jeho revír, ktorý sa nachádza v srnčej oblasti má rozlohu 2 200 ha .

V roku 2010 sa v našom revíri konali skúšky psov –duričov.

Organizácia JDS v Lukavici bola založená v roku 2012. V súčastnosti má 27 členov. Členovia JDS sa schádzajú cca každý druhý mesiac, kde si takmer ako v rodinnom kruhu pripomínajú narodeniny našich seniorov, sviatky, nový rok, fašiangy, MDŽ, Deň matiek, otcov atď. Spolupracujú s OÚ a ostatnými organizáciami v obci. Zúčastňujú sa brigád a iných aktivít, ktoré organizuje obec alebo iné organizácie v obci. Zapájajú sa aj do aktivít, ktoré pripravuje OO JDS v Bardejove.

Únia žien Slovenska sa predtým menovala ZO SZŽ a u nás bola založená okolo roku 1968. Jej prvou predsedníčkou bola p. Anna Voľanská /zmurovanice/.

Dobrovoľný hasičský zbor bol v obci založený už 1.júla 1938. Prvým veliteľom bol Ján Voľanský-Zavody. Obec vtedy kúpila všetkým členom tohto zboru rovnošatu.

V r. 1999 bola v našej obci založená ZO Matice Slovenska, ktorej predsedom sa stal p. Rastislav Hankovský.

V ZOMS začali pracovať krúžky :

  • divadelný krúžok pod vedením p. Márii Voľanskej,
  • spevácky krúžok viedla p.Božena Vantová.

DFS Lukavičanka bola založená v roku 1999 pri Miestnom odbore Matice slovenskej. Na začiatku jej pôsobenia mala asi 10 členov, v súčasnosti sa počet rozrástol na više 50 ochotných ľudí milujúcich folkór. Nie vždy sa stretáva v takom počte, pretože veľa mladých ľúdí odchádza za prácou do zahraničia.

Nachádzate sa tu: Úvod Združenia v obci