Aktuality

      OBEC LUKAVICA

 

                  VÁS POZÝVA NA

 

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE

 

    ktoré sa bude konať dňa 29.6.2024 od 15.00 hod.

 

      na ihrisku pri Základnej škole

 

 

Občerstvenie zabezpečené

             Pozvánka

     na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v piatok dňa 21.6.2024 o 19.30 hod. v zasadačke OÚ

 

Program:

1. Otvorenie

2. Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie výročnej správy a záverečného účtu

4. Projekt MAS

5. Schválenie vykonania auditu za rok 2023

6. Schválenie dokumentov od HK

7. Rôzne (otvorenie ihriska)

8. Prijatie uznesení

9. Záver

 

V Lukavici 18.6.2024

 

 

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality