Aktuality

                 POZVÁNKA

           na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v piatok dňa 1.3.2024 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

Program:

1. Otvorenie

2. Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie projektu MAS

4. Schválenie prenájmu pozemku pod ev. kostolom

5. Schválenie dokumentov od HK

6. Základná škola

7. Rôzne (most p. Šuľa)

8. Prijatie uznesení

9. Záver

 

V Lukavici 23.2.2024

                         Pozvánka

                    na zasadnutie obecného zastupiteľstva

vo štvrtok dňa 14.12.2023 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3.  Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2023

4.  Schválenie rozpočtu na rok 2024

5.  Schválenie inventarizácie za rok 2023

6.  Schválenie miestnych poplatkov

7.  Schválenie plánu práce pre HK

8.  Schválenie dokumentov od HK

9.  Schválenie vykonania auditu za rok 2022

10. Rôzne

11. Prijatie uznesení

12. Záver

 

V Lukavici 11.12.2023

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality