Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

                     Pozvánka

               na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v štvrtok dňa 15.12.2022 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3.  Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2022

4.  Schválenie rozpočtu na rok 2023

5.  Schválenie inventarizácie za rok 2022

6.  Schválenie VZN

7.  Schválenie plánu práce pre HK

8.  Schválenie dokumentov od HK  

9.  Schválenie auditu za rok 2021

10. Rôzne

11. Prijatie uznesení

12. Záver

 

V Lukavici 12.12.2022

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality Pozvánka na zasadnutie OZ